2023-11-10 10:00
Incident Report for Infracom Infinity
Resolved
Tid:
2023-11-10 14:25
Vår övervakning visar att fortsatt stabil trafik till/från Microsoft och vi stänger därför ärendet. MS bekräftar att problemet är löst sedan 11:42.

Time:
2023-11-10 14:25
Our monitoring shows stable traffic to/from Microsoft and therefore we will now close this ticket. MS confirms that they solved the problem 11:42 AM GMT+1.
Posted Nov 10, 2023 - 14:28 CET
Monitoring
Tid: 2023-11-10 12:45
Trafiken till/från Microsoft ser stabilare ut sedan 11:41, vi kommer fortsätta monitorera under em. För mer detaljer runt problemet hänvisar vi till Microsoft och deras ticket MO688737.


Time: 2023-11-10 12:45
Traffic to/from Microsoft looks more stable since 11:41AM, we will continue to monitor the traffic during the afternoon.
For more details please look for ticket MO688737 in the MS admin center.
Posted Nov 10, 2023 - 12:49 CET
Identified
Tid:
2023-11-10 10:00
Omfattning
Vi har noterat en störning hos Microsoft, vilket enligt rapporter resulterar i diverse problem gällande teams-samtal.

Påverkade tjänster/komponenter
Teams-samtal

----------

Time
2023-11-10 10:00

Description
We have noticed a disruption at Microsoft, which according to reports is resulting in various issues regarding Teams calls.

Affected services/components
Teams Calls
Posted Nov 10, 2023 - 10:35 CET
This incident affected: Other.