All Systems Operational
Infracom Infinity Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
API Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Web Portal Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
PBX Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Desk Phones & other SIP Devices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
98.8 % uptime
Today
Infracom Siptrunk / ISDN Gateway ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Customer Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Billing (Partner Billing Portal) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Dec 3, 2022

No incidents reported today.

Dec 2, 2022
Resolved - Övervakning
Vi har nu övervakat berörda tjänster och anser att problemet är åtgärdat.

Vi beklagar det träffade för er och era kunder under denna driftstörning.

Skulle ni eller era kunder uppleva fortsatta problem efter klartiden, är vi tacksamma för återkoppling.

Post mortem
Huvudanledningen till orsaken för serverstoppet kommer att utredas och information gällande detta kommer att publiceras i denna incident.

----------

Monitoring
We have now finished monitoring.

We confirm that the issues have been resolved.

We apologize for any inconvenience you and your customers experienced during this incident.

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.

Post mortem
The main reason for the server outage will be investigated and information regarding this will be published in this incident.

Dec 2, 15:19 CET
Monitoring - Tjänster återställda
Tjänst startades om i vårat VM-kluster ca 12:15
Servrar uppe ca 12:25
Resterande mindre fel åtgärdades fram till ca 13:05.

Övervakning
Vi kommer givetvis att fortsätta monitorera trafiken fram till 16:00 och samtidigt utreda grundorsaken.

Skulle ni eller era kunder uppleva fortsatta problem efter tidpunkten för ovan angiven klartid, är vi tacksamma för återkoppling.

----------

Services restored
A service in our VM-cluster where restarted at 12:15
Servers went up 12:25
Smaller errors were taken care of until approximately 13:05

Monitoring
We will continue to monitor the traffic until 16:00 and at the same time investigate the root-cause.

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.

Dec 2, 13:12 CET
Investigating - Tid
2022-12-02 11:45

Omfattning
Vi har för närvarande en driftstörning och felsökning pågår med högsta prioritet.
Problem att logga in i applikationer
Events skickas inte ut
Problem med ett par sip-servrar som hanterar enskilda användares enheter.

Nästa uppdatering
12:20

----------

Time
2022-12-02 11:45

Description
We are currently having operational disruption and investigating the issue with the highest priority.
Login problems
Events that should be pushed out
2 servers handling Phones/SIP-clients

Next update
12:20

Dec 2, 12:06 CET
Dec 1, 2022
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Dec 1, 00:00 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-11-30 21:00 -> 2022-11-30 23:59
Påverkade tjänster: Mobilapp Comcenter iOS & Android
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.
Versionnummer: 2.6.3
Beskrivning: Rebranding
__Time: 2022-11-30 21:00 -> 2022-11-30 23:59
Affected Components: Mobile app Comcenter iOS & Android
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version.
Version: 2.6.3
Description: Rebranding

Nov 25, 15:45 CET
Nov 30, 2022

No incidents reported.

Nov 29, 2022

No incidents reported.

Nov 28, 2022
Resolved - -
Förändringarna som gjordes i konfigurationen åtgärdade felet.
Monitorering för detta är även uppsatt för att förhindra liknande incidenter.

__

The configuration changes resolved the error.
Monitoring services has now also been set up in order to prevent similar incidents.

Nov 28, 14:35 CET
Monitoring - -
Tid
2022-11-28, 11:49
Felet identifierades och en åtgärd i konfigurationen gjordes.
Vi fortsätter att monitorera tjänsten, för att se till att allt fungerar som det skall.

__
Time
2022-11-28, 11:49
The error was identified and a configuration change was made.
We will keep monitoring the service, to make sure that everything is ok.

Nov 28, 13:20 CET
Identified - Vi har just nu en driftstörning.

Tid
2022-11-28, 10:00

Omfattning
Web Portal

Felbeskrivning
Problem att logga in / blir utloggad

__

A server issue has been detected

Time
2022-11-28, 10:00

Affected Components
Web portal

Description
Login problems

Nov 28, 11:16 CET
Nov 27, 2022

No incidents reported.

Nov 26, 2022

No incidents reported.

Nov 25, 2022
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 25, 23:00 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-11-25 20:00 -> 2022-11-25 23:59
Påverkade tjänster: Mobilapp ConnectD (gamla diggi) iOS & Android
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.
Versionnummer: 2.6.3
Beskrivning: Namnbyte
__Time: 2022-11-25 20:00 -> 2022-11-25 23:59
Affected Components: Mobile app ConnectD (old diggi) iOS & Android
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version.
Version: 2.6.3
Description: Namechange

Nov 25, 15:46 CET
Nov 24, 2022

No incidents reported.

Nov 23, 2022

No incidents reported.

Nov 22, 2022

No incidents reported.

Nov 21, 2022

No incidents reported.

Nov 20, 2022

No incidents reported.

Nov 19, 2022

No incidents reported.