All Systems Operational
Infracom Infinity Operational
90 days ago
99.81 % uptime
Today
API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Web Portal Operational
90 days ago
99.69 % uptime
Today
PBX Operational
90 days ago
99.69 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
99.83 % uptime
Today
Desk Phones & other SIP Devices ? Operational
90 days ago
99.83 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Siptrunk / ISDN Gateway ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Customer Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Billing (Partner Billing Portal) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Scheduled Maintenance
Release May 25, 09:00-12:00 CEST
Tidpunkt för genomförande: 2022-05-25 09:00 -> 2022-05-25 12:00
Påverkade tjänster: Mobilapp - Enbart Infracom Infinity för både Android & iOS
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.
Versionnummer: 2.5.0
Beskrivning:
Missat samtal notis
Dolt nummer
Samtal väntar
Kontaktsynk: Ta bort gamla kontakter

__

Time: 2022-05-25 09:00 -> 2022-05-25 12:00
Affected Components: Mobile App - Only Infracom Infinity for both Android & iOS
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version.
Version: 2.5.0
Description:
Missed call notification
Hidden number
Call waiting
Contact sync: Be able to Remove old contacts

Posted on May 20, 17:18 CEST
Past Incidents
May 23, 2022

No incidents reported today.

May 22, 2022

No incidents reported.

May 21, 2022
Resolved - Felet är åtgärdad sedan kl 17:00 21/5-2022 enligt Telenor.

--

The error is resolved since 17:00 21/5 according to Telenor.

May 21, 17:59 CEST
Identified - Telenor har för närvarande en driftstörning gällande 2G/3G/4G i Uddevalla

Vi hänvisar till https://www.telenor.se/foretag/kundservice/driftinformation löpande information.

Får ni felrapporter som ni misstänker inte har med störningen att göra så är det viktigt att ange inblandade operatörer i de exempel som skickas in.

__

Telenor is currently having a Service Disruption with 2G/3G/4G in Uddevalla

Please check https://www.telenor.se/foretag/kundservice/driftinformation for more information.

If you are having issues that is unrelated to this disruption, please contact us.

May 20, 08:51 CEST
May 20, 2022
May 19, 2022

No incidents reported.

May 18, 2022

No incidents reported.

May 17, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
May 17, 22:00 CEST
Identified - Tid
2022-05-17, 14:00-22:00

Omfattning
Ljudkvalitet på uc112.

Felbeskrivning
Ljudkvalitet kan påverkas på vissa samtal för kunder på uc112.

Lösning
Drabbade kunder flyttas till andra servrar på begäran, alla övriga kunder flyttas från servern kl 22.00.

Skulle ni, eller era kunder, uppleva fortsatta problem efter tidpunkten för ovan angiven klartid, så är vi tacksamma för återkoppling.

___

A server issue has been detected

Time
2022-05-17, 14:00-22:00

Affected Components
Sound Quality uc112.

Description
Sound Quality can be degraded for customers on uc112.

Resolution
Affected customers are being moved to other servers on demand, remaining customers will be moved from the affected server at 22.00.

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.

May 17, 15:31 CEST
May 16, 2022

No incidents reported.

May 15, 2022

No incidents reported.

May 14, 2022

No incidents reported.

May 13, 2022

No incidents reported.

May 12, 2022

No incidents reported.

May 11, 2022

No incidents reported.

May 10, 2022

No incidents reported.

May 9, 2022
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 9, 22:43 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-05-09 22:00 -> 2022-05-09 23:00  
Påverkade tjänster: Web Portal (alla brands)  
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.  
Beskrivning: Uppgraderad version av Web Portal för samtliga brands med prestandaförbättringar.  
Vänligen rapportera eventuella felaktigheter till Support.

__

Time: 2022-05-09 22:00 -> 2022-05-09 23:00  
Affected Components: Web Portal (all brands)  
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version.  
Description: Upgraded version of Web Portal (all brands) including performance improvements.  
Please report any issues to our support.

May 2, 08:22 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 9, 19:27 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-05-08 22:00 -> 2022-05-08 23:00 
Påverkade tjänster: Web Portal (enbart portal.weblink.se) 
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis. 
Beskrivning: Uppgraderad version av Web Portal (portal.weblink.se) med prestandaförbättringar. 
Vänligen rapportera eventuella felaktigheter till Support.

__

Time: 2022-05-08 22:00 -> 2022-05-08 23:00 
Affected Components: Web Portal (only portal.weblink.se) 
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version. 
Description: Upgraded version of Web Portal (portal.weblink.se) including performance improvements. 
Please report any issues to our support.

May 2, 08:19 CEST