All Systems Operational
Infracom Infinity Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Web Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PBX Operational
90 days ago
99.91 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Desk Phones & other SIP Devices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
98.74 % uptime
Today
Infracom Siptrunk / ISDN Gateway ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Infracom Customer Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Billing (Partner Billing Portal) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Sep 26, 2022

No incidents reported today.

Sep 25, 2022

No incidents reported.

Sep 24, 2022

No incidents reported.

Sep 23, 2022

No incidents reported.

Sep 22, 2022

No incidents reported.

Sep 21, 2022

No incidents reported.

Sep 20, 2022

No incidents reported.

Sep 19, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 19, 13:05 CEST
Monitoring - En temporär åtgärd är inlagd och det bör nu fungera bättre med utgående externa samtal ifrån våra UK-servrar.

--

A temporary fix has been done and it should now work to make external outbound calls from our UK-servers again.

Sep 19, 11:55 CEST
Identified - Omfattning/Felbeskrivning
Problem att ringa utgående samtal från kunder som ligger på UK-server

Påverkade tjänster/komponenter
Utgående externa samtal ifrån kunder som ligger på UK-server

Vi har identifierat problemet och jobbar på en lösning.

----------

Description
There are currently problems with outbound external calls from customers on our UK-servers

Affected services/components
External outbound calls from UK-servers

We've identified the issue and working on a solution.

Sep 19, 11:31 CEST
Sep 18, 2022

No incidents reported.

Sep 17, 2022

No incidents reported.

Sep 16, 2022

No incidents reported.

Sep 15, 2022

No incidents reported.

Sep 14, 2022

No incidents reported.

Sep 13, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 13, 13:29 CEST
Monitoring - Alla Holländska telefonnummer som blev påverkade av denna incident skall nu vara porterade till fungerande leverantör.
Vi kommer att monitorera detta i ett par timmar innan vi klarrapporterar incidenten.

All Dutch numbers affected by this incident should now have been ported to an operational Provider.
We will continue monitoring this for the next couple of hours before marking this incident as Resolved.

Sep 13, 11:43 CEST
Update - Samtliga Holländska nummer porteras till en annan operatör.

All Dutch numbers are in the process of being ported to an operational provider.

Sep 12, 10:43 CEST
Identified - Hilf Telecom har för närvarande en driftstörning.
Detta påverkade utgående och inkommande samtal till holländska nummer mellan 08:34 - 10:29.
Därefter styrdes utgående trafik om via annan leverantör.

Inkommande trafik till holländska telefonnummer fungerar fortfarande inte.

Får ni felrapporter som ni misstänker inte har med störningen att göra så är det viktigt att ange inblandade operatörer i de exempel som skickas in.

__

Hilf Telecom is currently having a Service Disruption.
This disruption affected incoming outgoing calls to dutch numbers between 08:34 - 10:29.
The outbound traffic was then re-routed.

Incoming calls to Dutch numbers is still affected by this disruption.

If you are having issues that is unrelated to this disruption, please contact us.

Sep 9, 16:42 CEST
Sep 12, 2022