All Systems Operational
Infracom Infinity Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Web Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PBX Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Desk Phones & other SIP Devices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Siptrunk / ISDN Gateway ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Customer Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Billing (Partner Billing Portal) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Aug 17, 2022

No incidents reported today.

Aug 16, 2022

No incidents reported.

Aug 15, 2022
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Aug 15, 04:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Aug 15, 03:00 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-08-15 03:00 -> 2022-08-15 04:00
Påverkade tjänster: Proxy20 / Cust02
Beräknad nedtid: ~10 sekunder
Beskrivning: Uppgradering av server - Monitorering av trafiken kommer att ske efter uppgradering, med enkel möjlighet att återgå till ursprunglig konfiguration vid eventualla felaktigheter.

__

Time: 2022-08-15 03:00 -> 2022-08-15 04:00
Affected Components: Proxy20 / Cust02
Estimated Downtime: ~10 seconds
Description: Server upgrade - We will monitor the traffic after the upgrade, and will be able to go back to the original configuration in case of any detected errors.

Aug 12, 11:58 CEST
Aug 14, 2022

No incidents reported.

Aug 13, 2022

No incidents reported.

Aug 12, 2022

No incidents reported.

Aug 11, 2022

No incidents reported.

Aug 10, 2022

No incidents reported.

Aug 9, 2022

No incidents reported.

Aug 8, 2022

No incidents reported.

Aug 7, 2022

No incidents reported.

Aug 6, 2022

No incidents reported.

Aug 5, 2022

No incidents reported.

Aug 4, 2022

No incidents reported.

Aug 3, 2022

No incidents reported.