All Systems Operational
Infracom Infinity Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Web Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PBX Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
Desk Phones & other SIP Devices ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
99.9 % uptime
Today
Infracom Siptrunk / ISDN Gateway ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Customer Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Billing (Partner Billing Portal) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Other Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Jun 8, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 8, 12:00 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2023-06-08 09:00 -> 2023-06-08 12:00
Påverkade tjänster: Desktop Applikation Windows/Mac (Samtliga brands)
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.
Versionnummer: Stable 2.0.8

Beskrivning:

macOS minimum requirement 11

Release-notes: https://docs.icc.infracom.se/docs/stable

__

Time: 2023-06-08 09:00 -> 2023-06-08 12:00
Affected Components: Desktop Application Windows/Mac (All brands)
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version.
Version: Stable 2.0.8

Description:

macOS minimum requirement 11

Release-notes: https://docs.icc.infracom.se/docs/stable

May 29, 08:29 CEST
Jun 7, 2023

No incidents reported.

Jun 6, 2023

No incidents reported.

Jun 5, 2023
Resolved - Övervakning
Vi har nu övervakat berörda tjänster och anser att problemet är åtgärdat.

Vi beklagar det träffade för er och era kunder under denna driftstörning.

Skulle ni eller era kunder uppleva fortsatta problem efter klartiden, är vi tacksamma för återkoppling.
----------

Monitoring
We have now finished monitoring.

We confirm that the issues have been resolved.

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.

Jun 5, 12:25 CEST
Identified - Omfattning/Felbeskrivning
Felet är nu identifierat och vi jobbar för fullt på att åtgärda det.

Telefoner startar inte längre om, men vi arbetar fortfarande på en fullvärdig fix för problemet på servern.

----------

Description
The issue has been identified and we are working to resolve it.

Phones will not longer be rebooted, but we're still working on a full fix for the server.

Jun 5, 11:54 CEST
Investigating - Tid
2022-06-05 11:00

Omfattning
Vi har för närvarande en driftstörning och felsökning pågår med högsta prioritet.

Påverkade tjänster/komponenter
Server uc52
Telefoner startas om var 5:e minut etc på

----------

Time
2023-06-05 11:00

Description
We are currently having operational disruption and investigating the issue with the highest priority.

Affected services/components
Server uc52
Sip Phones are restarted every 5 minutes etc.

Jun 5, 11:06 CEST
Jun 4, 2023

No incidents reported.

Jun 3, 2023

No incidents reported.

Jun 2, 2023

No incidents reported.

Jun 1, 2023
Resolved - Efter monitorering väljer vi att klarrapportera denna driftstörning. Orsaken till detta avbrott var ett planerat arbete som genomfördes under natten enligt Telenor.

____

After monitoring, we choose to issue a clearance report for this operational disruption. The cause of the disruption was a planned maintenance work last night according to Telenor.

Jun 1, 16:16 CEST
Monitoring - En åtgärd har nu gjorts av Telenor och vi ser att trafiken ser bättre ut. Vi fortsätter att monitorera detta under dagen.

_________________

A fix has been implemented on Telenors side. We will keep monitoring this during the day.

Jun 1, 12:42 CEST
Identified - Telenor har funnit orsaken till driftstörningen och arbetar med att åtgärda detta just nu.

______

The reason for the disruption has been found and Telenor is currently working on deploying a fix to resolve the issues.

Jun 1, 09:57 CEST
Investigating - Telenor har för närvarande en driftstörning, vilket påverkar både inkommande och utgående samtal.

Får ni felrapporter som ni misstänker inte har med störningen att göra så är det viktigt att ange inblandade operatörer i de exempel som skickas in.

__

Telenor is currently having a Service Disruption.

If you are having issues that is unrelated to this disruption, please contact us.

Jun 1, 08:37 CEST
May 31, 2023

No incidents reported.

May 30, 2023

No incidents reported.

May 29, 2023

No incidents reported.

May 28, 2023

No incidents reported.

May 27, 2023

No incidents reported.

May 26, 2023

No incidents reported.

May 25, 2023

No incidents reported.