All Systems Operational
Infracom Infinity Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Web Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PBX Operational
90 days ago
99.81 % uptime
Today
Apps
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Desk Phones & other SIP Devices
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
Infracom Siptrunk / ISDN Gateway
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Customer Portal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom Billing (Partner Billing Portal) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Other Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Sep 26, 2023

No incidents reported today.

Sep 25, 2023

No incidents reported.

Sep 24, 2023

No incidents reported.

Sep 23, 2023

No incidents reported.

Sep 22, 2023

No incidents reported.

Sep 21, 2023
Resolved - Problem med röstbrevlådan är nu enligt Telenors information löst.

Om du fortfarande har problem med röstbrevlådan rekommenderar vi att du startar om din mobiltelefon.

____

According to Telenor's information, the issue with the voicemail has now been resolved.

If you still experience problems with the voicemail, we recommend restarting your mobile phone.

Sep 21, 07:46 CEST
Investigating - Telenor har för närvarande en driftstörning

Tid: 20/9-23 09:47
Berörd tjänst: Telenor Röstbrevlåda.
Påverkan: Samtal kopplar aldrig fram till röstbrevlåda.

Vi hänvisar till https://www.telenor.se/foretag/kundservice/driftinformation/ för löpande information.

Får ni felrapporter som ni misstänker inte har med störningen att göra så är det viktigt att ange inblandade operatörer i de exempel som skickas in.

__

Telenor is currently having a Service Disruption.

Time: 20/9-23 09:47
Affected Service: Telenor Röstbrevlåda.
Impact: Calls never connect to Voicemail

Please check https://www.telenor.se/foretag/kundservice/driftinformation/ for more information.

If you are having issues that is unrelated to this disruption, please contact us.

Sep 20, 15:55 CEST
Sep 20, 2023
Sep 19, 2023

No incidents reported.

Sep 18, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 18, 23:07 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 18, 21:00 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2023-09-18 21:00 -> 2023-09-18 23:59
Påverkade tjänster: Infinity Teams
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.

Beskrivning:

I detta servicefönster kommer en mindre mjukvaruuppdatering av våra Teams-SBC:er att genomföras. Uppdateringen görs primärt i rent underhållssyfte och då lösningen är helt redundant förväntas ingen nedtid i tjänsten.

__

Time: 2023-09-18 21:00 -> 2023-09-18 23:59
Affected Components: Infinity Teams
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the maintenance work

Description:

In this service window, a minor software update in our Teams SBC cluster will be rolled out. The update is primarily a proactive maintenance activity and no downtime is expected since the equipment is fully redundant configured.

Sep 18, 09:53 CEST
Resolved - Vi har nu övervakat berörda tjänster och anser att problemet är åtgärdat.

Orsaken till problemet var en felaktighet i nummerkonverteringen.

Vi beklagar det träffade för er och era kunder under denna driftstörning.

Skulle ni eller era kunder uppleva fortsatta problem efter klartiden, är vi tacksamma för återkoppling.----------

We confirm that the issues have been resolved.

The cause of the problem was an error in number conversion.

We apologize for any inconvenience you and your customers experienced during this incident.

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.

Sep 18, 10:30 CEST
Investigating - Tid
2023-09-18 08:00

Omfattning
Vi har för närvarande en driftstörning och felsökning pågår med högsta prioritet.

Påverkade tjänster/komponenter
Teams Infinity 1.2.1 (Contacts)

Bekrivning:
Problem att ringa kontakter

----------

Time
2023-09-18 08:00

Description
We are currently having operational disruption and investigating the issue with the highest priority.

Affected services/components
Teams Infinity 1.2.1 (Contacts)

Description:
Problems calling contacts

Sep 18, 08:59 CEST
Sep 17, 2023

No incidents reported.

Sep 16, 2023

No incidents reported.

Sep 15, 2023

No incidents reported.

Sep 14, 2023

No incidents reported.

Sep 13, 2023

No incidents reported.

Sep 12, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 12, 18:57 CEST
Monitoring - Det verkar ha stabiliserat sig i Microsoft ände, men vi fortsätter att övervaka trafiken.

___

It appears to have stabilized on Microsoft's end, but we continue to monitor the traffic.

Sep 12, 15:42 CEST
Investigating - Tid
2023-09-12 14:33

Omfattning
Vi har noterat en eventuell störning hos Microsoft, vilket enligt rapporter resulterar i diverse problem gällande teams-samtal.

Påverkade tjänster/komponenter
Teams-samtal

----------

Time
2023-09-12 14:33

Description
We have noticed a possible disruption at Microsoft, which according to reports is resulting in various issues regarding Teams calls.

Affected services/components
Teams Calls

Sep 12, 15:32 CEST
Resolved - Status:
Vid 16:42 infördes en rättning, monitorering fortsätter men läget har nu stabiliserats.
Telenor väljer därmed att klarrapportera störningen.

__

At 16:42, a fix was implemented, monitoring continues, but the situation has now stabilized.
Therefore, Telenor chooses to report the disturbance as resolved.

Sep 12, 16:59 CEST
Identified - Vi ser en förbättring i vår monitorering av trafiken mot Telenor, men har inte fått något bekräftat ännu ifrån Telenor själva mer än nedan information:

Region: Sverige

Berörd tjänst: VOIP

Påverkan: Inkommande och utgående samtal.

Status: Vi har för tillfället en störning som påverkar samtalstrafik till och från Telenors mobilnät, tekniker felsöker detta med högsta prioritet och vi återkommer så fort mer information finns att delge.

______

We see an improvement in our monitoring of traffic to Telenor, but we have not yet received any confirmation from Telenor themselves other than the information below:

Region: Sweden

Affected Service: VOIP

Impact: Incoming and outbound calls

Status: We currently have a disturbance affecting voice traffic to and from Telenor's mobile network. Technicians are troubleshooting this with the highest priority, and we will provide further information as soon as it becomes available.

Sep 12, 16:37 CEST
Investigating - Telenor har för närvarande en driftstörning.


Får ni felrapporter som ni misstänker inte har med störningen att göra så är det viktigt att ange inblandade operatörer i de exempel som skickas in.

__

Telenor is currently having a Service Disruption.

If you are having issues that is unrelated to this disruption, please contact us.

Sep 12, 16:15 CEST
Resolved - Det har förekommit en driftstörning och vi beklagar den påverkan den har haft för er och era kunder.

Tid
2023-09-12, 11:08-11:20

Omfattning
Servrar som hanterade events som skickas ut till Applikationer startades om, vilket resulterar i hängda statusar / samtal i klienter och dylikt.

__

A server issue has been detected

Time
2023-09-12, 11:08-11:20

Description
Servers handling events being pushed to Apps were unintentionally restarted, which caused calls stuck in apps, incorrect statuses etc.

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.

Sep 12, 11:58 CEST