Release
Scheduled Maintenance Report for Infracom Infinity
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted May 09, 2022 - 22:43 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-05-09 22:00 -> 2022-05-09 23:00  
Påverkade tjänster: Web Portal (alla brands)  
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.  
Beskrivning: Uppgraderad version av Web Portal för samtliga brands med prestandaförbättringar.  
Vänligen rapportera eventuella felaktigheter till Support.

__

Time: 2022-05-09 22:00 -> 2022-05-09 23:00  
Affected Components: Web Portal (all brands)  
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version.  
Description: Upgraded version of Web Portal (all brands) including performance improvements.  
Please report any issues to our support.
Posted May 02, 2022 - 08:22 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Infinity (Web Portal).