Driftstörning / Service Disruption
Incident Report for Infracom Infinity
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Mar 28, 2024 - 18:09 CET
Monitoring
Påverkade tjänster/komponenter
Teams

Övervakning
Incidenten refereras till
https://admin.microsoft.com/#/servicehealth/:/alerts/TM760143

Trafiken ser relativt stabil ut sedan 13:19

Skulle ni eller era kunder uppleva fortsatta problem efter tidpunkten för ovan angiven klartid, är vi tacksamma för återkoppling.

----------

Affected services/components
Teams

Monitoring
The incident refers to
https://admin.microsoft.com/#/servicehealth/:/alerts/TM760143

The traffic seems to be relatively stable since 13:19

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.
Posted Mar 28, 2024 - 13:53 CET
Investigating
Tid
2023-03-28 13:00

Omfattning
Vi har för närvarande en driftstörning och felsökning pågår.

Noterade störningar gällande teams-telefoni.

Påverkade tjänster/komponenter
Teams

----------

Time
2023-03-28 13:00

Description
We are currently having operational disruption and investigating the issue.

Noted disruptions regarding teams telephony

Affected services/components
Teams
Posted Mar 28, 2024 - 13:35 CET
This incident affected: Other.