Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Infinity
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Aug 15, 2022 - 04:01 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Aug 15, 2022 - 03:00 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-08-15 03:00 -> 2022-08-15 04:00
Påverkade tjänster: Proxy20 / Cust02
Beräknad nedtid: ~10 sekunder
Beskrivning: Uppgradering av server - Monitorering av trafiken kommer att ske efter uppgradering, med enkel möjlighet att återgå till ursprunglig konfiguration vid eventualla felaktigheter.

__

Time: 2022-08-15 03:00 -> 2022-08-15 04:00
Affected Components: Proxy20 / Cust02
Estimated Downtime: ~10 seconds
Description: Server upgrade - We will monitor the traffic after the upgrade, and will be able to go back to the original configuration in case of any detected errors.
Posted Aug 12, 2022 - 11:58 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) and Infracom Siptrunk / ISDN Gateway.