Driftstörning / Service Disruption
Incident Report for Infracom Infinity
Resolved
Det har förekommit en driftstörning och vi beklagar den påverkan den har haft för er och era kunder.
Alt. Vi har för närvarande en driftstörning och beklagar den påverkan den har för er och era kunder.

Tid
2024-03-31, 20:27-20:37

Omfattning
PBX uc52

Felbeskrivning
En server var okontaktbar och fick manuellt startas om

Lösning
[Vad gjordes för att lösa felet]

Tillfällig lösning/Lösning
Alt. [Vad gjordes för att lösa felet eller vad är workaround]
Vår övervakning fångade problemen och åtgärder för att få igång trafiken vidtogs då.

Nästa uppdatering
tt:mm

Alt. Skulle ni, eller era kunder, uppleva fortsatta problem efter tidpunkten för ovan angiven klartid, så är vi tacksamma för återkoppling.

__

A server issue has been detected

Time
2024-03-31, 20:27-20:37

Affected Components
PBX uc52

Description
A server became unreachable and needed a manual reboot

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.
Posted Mar 31, 2024 - 20:44 CEST
This incident affected: Infracom Infinity (PBX).