Release
Scheduled Maintenance Report for Infracom Infinity
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 08, 2023 - 12:10 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 08, 2023 - 12:00 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-09-08 12:00 -> 2022-09-08 12:10
Påverkade tjänster: Infracom Infinity Teams App
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast som upplysningsvis.
Versionnummer: 1.2.1
Beskrivning:

En ny version av Infinity Teams App (1.2.1) lanseras och kommer att vara tillgänglig här: Ladda ned Infracoms Teams apps - Teams Apps

Större förändringar inkluderar:
- Utöka/minimera History/Contacts.
- Logga in/ut ur alla köar samtidigt.
- Visa daglig köhistorik till vald kö.

- Favoritmarkera en kö.

För ytterligare ändringar hänvisas till ändringsloggen.

__

Time: 2022-09-08 12:00 -> 2022-09-08 12:10
Affected Components: Infracom Infinity Teams App
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version release.
Version: 1.2.1
Description:

A new Infinity Teams App version (1.2.1) is being released and will be available from here: Download Infracoms Teams apps - Teams Apps

Major Changes include:
-Minimizing/expanding of the History /Contacts fields.               

-Log in/out all Queues.      

-Show daily Queue History under History (and allow search within)  

-Set Queues as FavouriteFor further changes refer to the changelog file.
Posted Sep 07, 2023 - 15:38 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Infinity (Apps).