Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Infinity
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Mar 05, 2023 - 22:01 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Mar 05, 2023 - 21:00 CET
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2023-03-05 21:00 -> 2023-03-05 22:00
Påverkade tjänster: Infinity Sip-servrar (sip01,03,04,05,06)
Beräknad nedtid: max 5 min per server, rimligtvis 30 sekunder.
Beskrivning: Flytt av sip-servrar till ny miljö.

Underhållsarbetet skall inte påverka pågående samtal.

__

Time: 2023-03-05 21:00 -> 2023-03-05 22:00
Affected Components: Infinity Sip-servers (sip01,03,04,05,06)
Estimated Downtime: maximum 5 min per server, probably about 30 seconds.
Description: Moving sip-servers to a new Environment.

This Maintenance should not affect ongoing calls.
Posted Mar 02, 2023 - 17:00 CET
This scheduled maintenance affected: Infracom Infinity (Apps, Desk Phones & other SIP Devices).