Driftstörning / Service Disruption
Incident Report for Infracom Infinity
Resolved
Det har förekommit en driftstörning och vi beklagar den påverkan den har haft för er och era kunder.

Tid
2023-09-12, 11:08-11:20

Omfattning
Servrar som hanterade events som skickas ut till Applikationer startades om, vilket resulterar i hängda statusar / samtal i klienter och dylikt.

__

A server issue has been detected

Time
2023-09-12, 11:08-11:20

Description
Servers handling events being pushed to Apps were unintentionally restarted, which caused calls stuck in apps, incorrect statuses etc.

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.
Posted Sep 12, 2023 - 11:58 CEST
This incident affected: Infracom Infinity (Apps).