Driftstörning / Service Disruption
Incident Report for Infracom Infinity
Resolved
Det har förekommit en driftstörning och vi beklagar den påverkan den har haft för er och era kunder.

Tid
2022-06-10, 11:30-12:00

Omfattning
En av våra sip-servrar, samt ett par övriga servrar.

Felbeskrivning
De som var anslutna mot denna sip-server tappade anslutningen under en kort stund.
Saker som sparats i exempelvis portalen fick viss fördröjning innan det blev aktivt.

Lösning
Startade upp de servrar som inte startade automatiskt.
Vi kommer att se över orsaken till detta tillfälliga avbrott och se till att det inte sker igen.

Alt. Skulle ni, eller era kunder, uppleva fortsatta problem efter tidpunkten för ovan angiven klartid, så är vi tacksamma för återkoppling.

__

A server issue has been detected

Time
2022-06-10, 11:30-12:00

Affected Components
One of our sipserver and a few other servers.

Description
Devices connected to our sip server that went down lost connection briefly.
Saving in portal could take time to actually apply.

Resolution
Servers that went down were started and we're looking into the main cause for this disturbance.

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.
Posted Jun 10, 2022 - 11:30 CEST
This incident affected: Infracom Infinity (Web Portal, Apps, Desk Phones & other SIP Devices).