Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Infinity
Completed
-
Trafiken ser bra ut efter monitorering och vi väljer nu att klarrapportera detta underhållsarbete.

___

Everything looks good when monitoring the traffic and therefore we choose to mark this Maintenance as Completed.
Posted Nov 11, 2022 - 12:10 CET
Verifying
Samtliga steg är nu slutförda. Vi kommer att verifiera att allt fungerar som det skall, innan vi väljer att klarrapportera underhållsarbetet.

---

All steps have now been done. We will verify that the changes works as expected before marking the maintenance as done.
Posted Nov 11, 2022 - 03:21 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Oct 10, 2022 - 16:00 CEST
Scheduled
Maintenance / Underhållsarbete

Tidpunkt för genomförande: 2022-10-10 16:00 -> 2022-11-11 08:00

Påverkade tjänster/komponenter: Teams

Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.

Beskrivning:
Förbättringar hur vi hanterar transferering av samtal i teams.

Utrullningsprocessen för detta är uppdelat i 4 steg som uppdateras nedan:

Steg 1 - Utfört
Steg 2 - Utfört
Steg 3 - Utfört
Steg 4 - Utfört
__

Time: 2022-10-10 16:00 -> 2022-11-11 08:00

Affected Components: Teams

Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the maintenance.

Description:
Improvements regarding how we handle transfering calls in native teams app

The Rollout process are divided into 4 steps which will be updated below:

Step 1 - Done
Step 2 - Done
Step 3 - Done
Step 4 - Done
Posted Oct 10, 2022 - 15:04 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Infinity (Apps).