Release
Scheduled Maintenance Report for Infracom Infinity
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted May 09, 2022 - 19:27 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-05-08 22:00 -> 2022-05-08 23:00 
Påverkade tjänster: Web Portal (enbart portal.weblink.se) 
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis. 
Beskrivning: Uppgraderad version av Web Portal (portal.weblink.se) med prestandaförbättringar. 
Vänligen rapportera eventuella felaktigheter till Support.

__

Time: 2022-05-08 22:00 -> 2022-05-08 23:00 
Affected Components: Web Portal (only portal.weblink.se) 
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version. 
Description: Upgraded version of Web Portal (portal.weblink.se) including performance improvements. 
Please report any issues to our support.
Posted May 02, 2022 - 08:19 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Infinity (Web Portal).