Driftstörning / Service Disruption
Incident Report for Infracom Infinity
Resolved
This incident has been resolved.
Posted May 05, 2022 - 22:06 CEST
Identified
Det har förekommit en driftstörning och vi beklagar den påverkan den har haft för er och era kunder.

Tid
2022-05-05, 10:00-22:00

Omfattning
Ljudkvalitet på uc116.

Felbeskrivning
Ljudkvalitet kan påverkas på vissa samtal för kunder på uc116.

Lösning
Drabbade kunder flyttas till andra servrar på begäran, alla övriga kunder flyttas från servern kl 22.00.

Skulle ni, eller era kunder, uppleva fortsatta problem efter tidpunkten för ovan angiven klartid, så är vi tacksamma för återkoppling.

___

A server issue has been detected

Time
2022-05-05, 10:00-22:00

Affected Components
Sound Quality uc116.

Description
Sound Quality can be degraded for customers on uc116.

Resolution
Affected customers are being moved to other servers on demand, remaining customers will be moved from the affected server at 22.00.

If you or your customers experience remaining issues after the resolution time above, please contact us.
Posted May 05, 2022 - 10:20 CEST
This incident affected: Infracom Infinity (Apps, Desk Phones & other SIP Devices).