Release - Teams Infinity
Scheduled Maintenance Report for Infracom Infinity
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 10, 2024 - 09:10 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 10, 2024 - 09:00 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2024-04-10 09:00 -> 2024-04-10 09:10
Påverkade tjänster: Infracom Infinity Teams App
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast som upplysningsvis.
Versionnummer: 1.2.2
Beskrivning:

En ny version av Infinity Teams App (1.2.2) lanseras och kommer att vara tillgänglig här:
Ladda ned Infracoms Teams apps - Teams Apps

Större förändringar inkluderar:
- Sync Presence to Profile.
- Departments


För ytterligare ändringar hänvisas till ändringsloggen.

__

Time: 2024-04-10 09:00 -> 2024-04-10 09:10
Affected Components: Infracom Infinity Teams App
Estimated Downtime: 0 min, this is only to inform about the new version release.
Version: 1.2.2
Description:

A new Infinity Teams App version (1.2.1) is being released and will be available from here:
Download Infracoms Teams apps - Teams Apps

Major Changes include:
- Sync Presence to Profile.
- Departments

For further changes refer to the changelog file.
Posted Mar 26, 2024 - 08:00 CET
This scheduled maintenance affected: Infracom Infinity (Apps).